Dank gebed. Dank U liefdevolle Schepper, Koning der koningen en heerser der wereld.
Dank U voor de oneindige keren dat U mij hielp, mij ondersteunde, mij redde, mij bemoedigde, mij verzorgde, over mij waakte en mij gelukkig maakte.
Dank U dat U altijd bij mij bent.
Dank U dat U mij de kracht geeft goede daden te doen en te bidden. Dank U voor alle keren dat U mij hielp en ik niet wist hoe ik U dank moest zeggen.
Dank U voor alle liefde en goedheid die U elk moment aan mij geeft, dank U voor elke ademtocht.
En dank U Hashem voor al de dingen die ik niet heb, voor mijn terugkerende moeilijkheden, mijn nu en dan voorkomende inzinkingen en voor de ogenblikken dat ik mij niet gelukkig voel, omdat alle dingen uiteindelijk voor mijn bestwil zijn, zelfs wanneer ik niet kan zien hoe dit alles voor mij het beste is.
Diep in mijn hart weet ik dat elk ding dat U op mijn weg brengt het beste voor mij is en speciaal voor mij bedoeld is waartoe Uw juiste en nauwkeurige Goddelijk voorzienigheid alleen in staat is.
Dank U voor de moeilijke ogenblikken in het leven, want zij stellen mij in staat volledig de goede ogenblikken te waarderen; na in de duisternis te hebben verkeerd, kan iemand pas het licht waarderen.
Dank U voor het prachtige leven dat U mij hebt gegeven.
Dank U voor alle kleine dingen die ik heb, omdat alles van U komt en van niemand anders.
Dank U dat U altijd naar mijn gebeden luistert.
Schepper van de wereld ik verontschuldig mij uit de grond van mijn hart voor alle keren dat ik niet waardeerde wat U mij gaf en in plaats van U te danken, ik alleen maar klaagde.
Alstublieft, liefdevolle Vader in de hemel, beloof mij dat U mij nooit zult afwijzen.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben