Deze Israelische zanger zingt Psalm 137:5 en 6.
"Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap."

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben