Vader in de hemel dank U dat U mij schiep als een uniek mens.
Dank U dat U mij de bekwaamheid geeft zelfstandig na te denken.
Red mij van het compromis en het meegaan met de massa.
In het bijzonder wanneer mensen blind en doof zijn en zwijgen in de aanwezigheid van het kwaad.
Geef mij de moed het rechte pad te volgen
zelfs als dit betekent volledig alleen te moeten zijn.
Help mij standvastig te blijven zonder vrees
en laat mij voor altijd in vrede met mij zelf zijn, amen.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben