BSD

Waarom wordt liefdadigheid beschouwd als de grootste Mitzwa?

hands

Vraag:

Ik heb vaak het citaat gelezen en gehoord: "Tzedakah (liefdadigheid) is gelijk aan alle andere geboden samen", aldus de Talmud. Maar ik ben sceptisch. Kunt u mij het echte verhaal vertellen?

Antwoord:

Allereerst laat ik u verzekeren dat wat u gehoord hebt inderdaad juist is. De bron voor deze verklaring, die u correct aangehaald heeft, is de Talmud (Baba Batra 9a).

Laat ik wat meer vertellen over wat onze wijzen zeggen over tzedakah:

"Tzedakah en daden van vriendelijkheid zijn het equivalent van alle mitzvot van de Tora", aldus de Jeruzalem Talmud, Pe'ah 1:1. "Tzedakah is groter dan alle offeranden" - Talmud, Sukkah 49b.

"Als de mensen die leefden in de generatie van de Vloed en de mensen van Sodom slechts tzedakah hadden gegeven, dan zouden zij niet verloren zijn gegaan" - Midrash Zutta, Song of Songs 1.

"Groot is tzedakah, want sinds de dag dat de wereld is ontstaan tot op de dag van vandaag, bestaat de wereld vanwege tzedakah" - Midrash Tanna d'Vei Eliyahu Zutta 1.

Luister nu eens naar het "echte verhaal". Er zijn nogal wat uitleggingen over de grootheid van tzedakah boven alle andere geboden en zijn allesomvattende aard. Hier is er één die de zaak in een heel praktisch licht bespreekt.

Zeer weinig geboden die iemand nakomt vereisen de inzet van zijn hele wezen. Je eet kosher met je mond, je leer Tora met je hoofd, je steekt de Shabbat kaarsen aan met je handen, enzovoort. Ook die geboden die je met heel je lichaam doet, zoals het zitten in een loofhut, omvatten ook niet al je talenten en inspanningen.

Mensen hebben een innerlijke drang om te leven en goed te leven. Deze drang manifesteert zich in het werken om het gewenste niveau van comfort te bereiken. De meerderheid van de mensen besteedt het grootste deel van hun dag aan het verdienen van geld, om hun levensstandaard te behouden of te verbeteren. Wanneer iemand een deel van dat geld opzij legt en het weggeeft aan tzedakah, dan heiligt hij niet alleen zijn voedsel, of een ander bezit, of zijn mentale mogelijkheden; hij geeft iets op waarin hij zijn hele zelf om der wille van G-d heeft geïnvesteerd. Dat is een ongelofelijke prestatie, en dat is wat je elke keer bereikt wanneer je tzedakah geeft.

By Malkie Janowski

Bron: Why is Charity th Greatest Mitzvah

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.