BSD

Kan ik G-d met liefdadigheid omkopen?

bribe

Beste Rabbi,

Ik geef vaak tzedakah, liefdadigheid, ter nagedachtenis aan geliefden en aan mensen die mij geïnspireerd hebben, maar de laatste tijd zijn mijn motivaties veranderd. Ik schenk aan goede doelen in de hoop om iets te bereiken waar ik naar verlang en over droom - ik wil dat mijn dochter trouwt. Is dit nog steeds liefdadigheid, of probeer ik G-d om te kopen?

Antwoord:

Feitelijk is het geven van tzedakah voor persoonlijk gewin prima. Volgens de Talmud is, "Degene die liefde geeft en zegt, 'op voorwaarde dat mijn kind zal genezen' of 'op voorwaarde dat ik een beloning in het hiernamaals verdien'- volkomen rechtvaardig." 1) Zoals u al zegt, lijkt dit vreemd. Wordt de schenking niet besmet wanneer die gedaan wordt voor eigen voordeel? Zeker moet men met betere altruïstische motieven geven.

Maar nee. Als het gaat om het geven van tzedakah, zijn onze bedoelingen weinig van belang. Het belangrijkste is dat de behoeftige mens of de waardige zaak geholpen wordt.

Een filantroop ging eens naar Rabbi Schneur Zalman van Liadi om te klagen over het feit dat hij voelde dat hij liefdadigheid gaf zonder oprechtheid. "Zonder oprechtheid? Nonsens!" antwoordde de Rebbe. "Er is veel oprechtheid. Misschien ben jij niet oprecht bij het geven van liefdadigheid, maar de armen zijn zeer oprecht om je liefde te ontvangen. Zelfs als je het niet bedoelt, doen ze dat!"

Houd je niet te veel bezig met intenties. Als het gaat om het helpen van anderen, zullen daden meer tellen. Als je iets goeds doet, zelfs met egoïstische redenen, is het nog steeds goed. En als er egoïstische motieven nodig zijn om u liefdadigheid te doen geven, dan is dat ook goed. 2)

Kan G-d omgekocht worden? Dat denk ik niet. Of u de zegen die u zoekt, ontvangt, is aan Hem. Maar één ding is zeker, G-d blijft schuldig. Elke goede daad, ongeacht het motief, genereert zegen en zal beloond worden. Soms zien we de resultaten, maar soms ook niet. Maar het zijn onze goede daden, niet de goede bedoelingen, die de wereld tot een betere plaats maken.

Voetnoten

1) De Talmud Pesach 8a.
2) Volgens de Tosofisten is, zelfs als we het gevoel hebben dat we liefdadigheid geven met verborgen motieven,onze uiteindelijke bedoeling om liefdadigheid alleen te geven ter wille van het gebod. (Op ibid. Pesachim 8b, s.v. "Sheyizkeh").

Door Aron Moss

Bron: Can I Bribe G d with Charity

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.