BSD

De acht niveaus van liefdadigheid van Maimonides

Mishneh Torah, Wetten van Liefde, 10:7-14

Er zijn acht niveaus van liefdadigheid, elk groter dan de volgende.

  1. Het grootste niveau waarboven geen groter is, is om een ​​mede-jood te ondersteunen door hem een ​​gift of een lening te geven, of door met hem een ​​vennootschap te sluiten of werk voor hem te vinden om zijn hand te versterken tot hij niet langer afhankelijk hoeft te zijn van anderen.
  2. Een lager niveau van liefdadigheid dan dit is om aan de armen te geven zonder te weten wie hij geeft en zonder dat de ontvanger weet van wie hij het ontvangen heeft. Want dit is alleen een mitzvah doen ter wille van de hemel. Dit is gelijk het 'anonieme fonds' dat in de heilige tempel [in Jeruzalem] aanwezig was. Daar gaf de rechtvaardige in het geheim, en de goede arme profiteerde in het geheim. Het geven aan een liefdadigheidsfonds is gelijk aan deze manier van liefdadigheid, maar men mag niet bijdragen aan een liefdadigheidsfonds, tenzij men weet dat de persoon die het fonds beheert betrouwbaar en verstandig is en een goed bestuurder, zoals Rabbi Chananyah Ben Teradyon.
  3. Een minder niveau van liefdadigheid dan dit is wanneer men weet aan wie men geeft, maar de ontvanger kent zijn weldoener niet. De grootste wijzen waren gewoon in het geheim rond te lopen en geld te leggen bij de deuren van de armen. Het is waardig en echt goed om dit te doen, als degenen die verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de goede doelen, niet betrouwbaar zijn.
  4. Een minder niveau van liefdadigheid dan dit is wanneer men niet weet aan wie men geeft, maar de arme kent wel zijn weldoener. De grote wijzen waren gewoon geld in hun klederen te verbergen en gooiden die achter hun rug, en de arme zou komen en het geld uit hun klederen halen, zodat ze zich niet behoefden te schamen.
  5. Een lager niveau dan dit is wanneer men de arme een gift rechtstreeks in zijn hand geeft, maar geeft voordat men wordt gevraagd.
  6. Een lager niveau dan dit is wanneer men aan de arme geeft nadat men werd gevraagd.
  7. Een lager niveau dan dit is wanneer men onvoldoende geeft, maar graag met een glimlach geeft.
  8. Een lager niveau dan dit is wanneer men onwillig geeft.

Bron: Eight Levels of Charity

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

eight

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.