BSD

Psalm 99

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Hashem is koning, dat de volkeren beven. Hij troont op de cherubs, dat de aarde schudde.
 2. Hashem is groot in Sion en verheven boven alle volkeren.
 3. Dat zij uw grote ontzagwekkende naam danken; heilig is Hij.
 4. Sterk is de koning die van het recht houdt, U brengt recht tot stand, recht en gerechtigheid hebt U in Jakob gedaan.
 5. Verhoogt, Hashem onze Elokim, buigt voor de voetbank van zijn voeten; heilig is Hij.
 6. Mozes en Aaron waren onder zijn priesters en Samuel onder hen die zijn naam aanriepen; zij riepen tot Hashem en Hij antwoordde hen.
 7. In een wolkkolom sprak Hij tot hen; zij onderhielden zijn getuigenissen en de wet die Hij gegeven had.
 8. Hashem, onze Elokim, U hebt hen geantwoord, een vergevend Elokim was U voor hen, desalniettemin wraak oefenend over hun daden.
 9. Verhoogt Hashem, onze Elokim en buigt neer voor zijn heilige berg, want heilig is Hashem, onze Elokim.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.