BSD

Psalm 98

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Een psalm. Zingt Hashem een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand en zijn heilige arm hebben Hem geholpen;
 2. Hashem heeft zijn redding bekend gemaakt, voor de ogen van de volkeren openbaarde Hij zijn gerechtigheid;
 3. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw aan het huis van Israƫl, alle einden der aarde hebben de redding van onze Elokim gezien.
 4. Juicht voor Hashem, heel de aarde, weest verheugd en zingt jubelend en maakt muziek.
 5. Maakt muziek voor Hashem met de harp, met de harp en luid gezang,
 6. met trompetten en het geluid van de sjofar; juicht voor Hashem, de koning.
 7. De zee en haar volheid zullen woeden, de wereld en die erop wonen;
 8. rivieren zullen in de handen klappen, en de bergen zullen tezamen jubelen
 9. voor Hashem, want Hij zal komen om de aarde te richten; en de wereld in gerechtigheid en de volkeren in billijkheid.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.