BSD

Psalm 97

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Hashem is koning. Laat de aarde juichen, en laten de vele eilanden zich verheugen.
 2. Wolken en duisternis zijn rondom Hem, gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon.
 3. Vuur gaat voor Hem uit en verzengt zijn tegenstanders rondom.
 4. Zijn bliksemen verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft.
 5. De bergen smelten als was voor Hashem, voor Hashem van heel de aarde.
 6. De hemelen vertellen zijn gerechtigheid, alle volkeren zien zijn eer.
 7. Al de beeldendienaars zullen beschaamd worden, terwijl zij zich beroemen op afgoden; buigt voor Hem al jullie goden.
 8. Sion heeft het gehoord en zal zich verheugen en de dochters van Juda zullen juichen om der wille van uw recht, Hashem.
 9. Want U, Hashem, bent de Almachtige over heel de aarde, want U bent zeer hoog verheven boven alle goden.
 10. Jullie, die Hashem liefhebben, haat het kwaad; Hij bewaart de zielen van zijn vromen, uit de hand van de goddelozen redt Hij hen.
 11. Het licht is voor de rechtvaardigen gezaaid en vreugde voor de oprechten van hart.
 12. Rechtvaardigen verheugt jullie in Hashem en dankt om zijn heiligheid te prijzen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.