BSD

Psalm 96

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Zingt voor Hashem een nieuw lied, zingt voor Hashem heel de aarde.
 2. Zingt voor Hashem, zegent zijn naam, maakt van dag tot dag zijn redding bekend.
 3. Vertelt aan de volkeren zijn eer en aan alle natiƫn zijn wonderen.
 4. Want Hashem is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden;
 5. want alle goden van de volkeren zijn afgoden, maar Hashem heeft de hemel gemaakt;
 6. majesteit en glorie zijn voor Hem, macht en pracht zijn in zijn heiligdom.
 7. Geeft Hashem, geslachten der volkeren, geeft Hashem eer en macht.
 8. Geeft aan Hashem de eer van zijn naam, brengt een offer en komt in zijn voorhoven.
 9. Buigt jullie neer voor Hashem in heilige feestdos, beeft voor zijn aangezicht, heel de aarde.
 10. Zegt onder de volkeren: Hashem is koning, ja vast staat de wereld, zij wankelt niet; Hij zal al de volkeren richten in rechtmatigheid.
 11. De hemelen zullen zich verheugen en de aarde zal juichen, de zee zal woeden in haar volheid,
 12. het veld en wat daarop is, zal blij zijn; dan zullen alle bomen van het woud jubelend zingen
 13. voor Hashem, want Hij komt, Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volkeren in zijn trouw.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.