BSD

Psalm 95

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Komt, laat ons jubelend zingen voor Hashem, laat ons juichen voor de rots van onze redding.
 2. Laat ons met dank voor zijn aangezicht komen en met liederen voor Hem juichen.
 3. Want een groot Elokim is Hashem en een groot koning boven alle goden,
 4. want in zijn hand zijn de diepten van der aarde, en de toppen van de bergen zijn van Hem;
 5. want van Hem is de zee en Hij heeft ze gemaakt, en met zijn handen heeft hij het droge geformeerd.
 6. Komt, laten wij ons buigen en knielen en ons ter aarde werpen voor Hashem, onze maker;
 7. want Hij is onze Elokim en wij het volk dat Hij weidt en de schapen van zijn hand, Hoort heden toch naar zijn stem!
 8. Verhardt jullie harten niet, zoals bij Meriba en als op de dag van Massa in de woestijn,
 9. toen jullie vaderen Mij beproefden en jullie Mij testten, ofschoon jullie mijn werken hadden gezien.
 10. Veertig jaar had Ik afkeer van [dit] geslacht. Toen zei Ik: Een volk dwalende van hart zijn zij en zij kennen mijn wegen niet.
 11. Daarom heb Ik gezworen in mijn toorn: tot mijn rustplaats zullen zij niet komen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.