BSD

Psalm 94

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Elokim der wrake, Hashem, Elokim der wrake verschijn in lichtglans.
 2. Verhef U rechter der aarde, breng vergelding over de hoogmoedigen.
 3. Tot wanneer Hashem, zullen de goddelozen, tot wanneer zullen de goddelozen juichen?
 4. Zij smalen, spreken onbeschaamd, alle werkers van het kwaad verheffen zich;
 5. Hashem, zij mishandelen uw volk; en uw erfdeel verdrukken zij;
 6. weduwe en vreemdeling doden zij en wezen vermoorden zij;
 7. en zij zeggen: Hashem ziet het niet en de Elokim van Jakob bemerkt het niet.
 8. Bemerk toch [jullie] redelozen onder het volk! en jullie dwazen, wanneer zullen jullie wijs worden.
 9. Hij, die het oor geplant heeft, zal Hij niet horen? Hij, die het oog formeerde, zal Hij niet zien?
 10. Hij, die de volkeren onderwijst, zal Hij niet straffen? Hij, die de mens kennis leert?
 11. Hashem kent de gedachten van de mens; ijdelheid zijn zij.
 12. Gelukkig is de man die U kastijdt, Hashem, en die U onderwijst uit de Tora,
 13. om hem rust te verlenen van de kwade dagen, terwijl voor de goddeloze een kuil gegraven wordt.
 14. Want Hashem zal zijn volk niet verstoten en zijn erfdeel zal Hij niet verlaten;
 15. want het recht zal weer rechtvaardig worden, en alle oprechten van hart zullen het volgen.
 16. Wie komt voor mij op tegen de boosdoeners? Wie stelt zich voor mij op tegen de werkers van ongerechtigheid?
 17. Indien Hashem niet mijn hulp was geweest, dan zou mijn ziel spoedig in stilte gewoond hebben.
 18. Wanneer ik zei: mijn voet wankelt, uw liefde Hashem ondersteunde mij.
 19. Bij de veelheid van mijn onrustige gedachten in mijn binnenste, verheugden uw vertroostingen mijn ziel.
 20. Kan de troon van verderf, die het kwaad tot wet maakt, met U worden geassocieerd?
 21. Zij verenigen zich tegen de ziel van een rechtvaardige, onschuldig bloed verklaren zij schuldig.
 22. Maar Hashem was voor mij een onneembare vesting en mijn Elokim de rots van mijn toevlucht;
 23. Hij vergold hen hun onrecht en zal hen om hun boosheid vernietigen, Hashem onze Elokim zal hen vernietigen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.