BSD

Psalm 93

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Hashem is koning. Met majesteit heeft Hij zich bekleed; Hashem heeft zich bekleed met kracht. Hij heeft zichzelf omgord. Vast staat nu de wereld, zij zal niet wankelen.
  2. Uw troon staat vast van ouds, van eeuwigheid bent U.
  3. Rivieren verheffen zich, Hashem, rivieren verheffen hun stem, rivieren verheffen beukend hun golven;
  4. boven de stemmen van vele wateren, de geweldige branding van de zee, is Hashem geweldig in de hoge.
  5. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Hashem, tot in lengte van dagen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.