BSD

Psalm 92

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm. Een lied voor de sabbatdag.
 2. Het is goed Hashem te danken en uw naam lof te zingen, Allerhoogste,
 3. om in de morgen uw liefde en in de avond uw trouw te verkondigen,
 4. op het tiensnarig instrument, op de harp en bij snarenspel op de citer.
 5. Want U hebt mij verblijd met uw daden en ik zal jubelend zingen over de werken van uw handen.
 6. Hoe groot zijn uw werken, Hashem, zeer diep zijn uw gedachten.
 7. Een redeloos mens verstaat het niet en een dwaas begrijpt dit niet:
 8. dat de goddelozen bloeien als gras en alle werkers van het kwaad bloeien, om hen voor altijd te vernietigen.
 9. Maar U, Hashem, bent voor altijd hoog verheven.
 10. Want zie, uw vijanden, Hashem, uw vijanden zullen te gronde gaan en alle werkers van het kwaad zullen verstrooid worden.
 11. En U zult mijn hoorn verhogen als van een woudos, ik ben met verse olie overgoten;
 12. en mijn ogen zullen hen aanschouwen, die mij bespieden; mijn oren zullen horen van de boosdoeners die tegen mij opstaan.
 13. De rechtvaardige zal bloeien als een dadelpalm, hij zal opschieten als een ceder van de Libanon;
 14. die geplant zijn in het huis van Hashem zullen bloeien in de voorhoven van onze Elokim;
 15. in de ouderdom zullen zij nog bloeien, rijk aan vruchten zullen zij zijn;
 16. om te verkondigen, dat Hashem waarachtig is, mijn rots, en in Hem is geen onrecht.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.