BSD

Psalm 91

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal in de nacht verblijven in de schaduw van de Almachtige.
 2. Ik zeg tot Hashem: mijn schuilplaats en mijn vesting, mijn Elokim op wie ik vertrouw.
 3. Want Hij zal je redden van de strik van de vogelvanger en van de verderfelijke pest.
 4. Met zijn vlerken bedekt Hij je en onder zijn vleugelen vind je een schuilplaats; zijn waarheid is schild en muur.
 5. Je hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die bij dag vliegt;
 6. voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag verwoest.
 7. Al vallen er duizend aan je zijde en tienduizend aan je rechterhand, tot jou zal het niet naderen;
 8. jij zult het slechts met je ogen aanschouwen en de vergelding aan de goddelozen zien.
 9. Want U, Hashem, bent mijn schuilplaats. De Allerhoogste heb je gesteld tot je woning;
 10. jou zal geen kwaad overkomen en geen plaag zal je tent bereiken;
 11. Hij zal voor jou zijn engelen gebieden, om je te behoeden op al je wegen;
 12. op de handen zullen zij je dragen en je zult je voet niet aan een steen stoten.
 13. Op jonge leeuw en adder zul je treden en een jonge leeuw en een slang zul je vertrappen.
 14. Want naar Mij heeft hij verlangd en Ik zal hem redden; Ik zal hem beschermen, want hij kent mijn naam.
 15. Hij roept mij, en Ik zal hem antwoorden; Ik ben met hem in zijn nood, Ik zal hem redden en tot eer brengen.
 16. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, Ik zal hem mijn redding doen zien.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.