BSD

Psalm 90

 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

De Psalmen 90-100 zijn door Mozes geschreven en door koning David opgenomen in het Psalmboek. Rashi.
 1. Een gebed door Moshe, een man van Elokim. Hashem, U bent voor ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht;
 2. voordat de bergen geboren waren en de aarde en de wereld waren voortgebracht, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U Elokim.
 3. U doet de mens weerkeren tot stof en zegt: keer weer, mensenkinderen.
 4. Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbij is, als een nachtwake.
 5. U spoelt hen weg; zij zijn als een slaap in de morgen, als gras dat opschiet;
 6. in de morgen bloeit het en in de avond verwelkt het en verdort.
 7. Wij vergaan door uw woede en door uw toorn worden wij verdelgd.
 8. U stelt onze ongerechtigheden voor U, terwijl wij die verborgen voor het licht van uw aangezicht.
 9. Want al onze dagen gaan voorbij in uw toorn, wij eindigen onze jaren als in een zucht.
 10. De dagen van onze jaren, in hen zijn zeventig jaren en wanneer wij sterk zijn, tachtig jaren en hun trots daarin is moeite en leed, want het gaat snel voorbij, en wij vliegen heen.
 11. Wie kent de kracht van uw toorn, en zoals U gevreesd wordt in uw woede?
 12. Leer ons zo onze dagen tellen, zodat wij een wijs hart verwerven.
 13. Keer terug, Hashem! Hoe lang nog? En heb medelijden met uw dienaren.
 14. Verzadig ons in de morgen met uw barmhartigheid, dan zullen wij jubelend zingen en ons verheugen al onze dagen.
 15. Verheug ons in overeenstemming met de dagen waarin U ons vernederd hebt, de jaren waarin wij het kwaad zagen.
 16. Mogen uw werken zichtbaar worden aan uw dienaren, en uw glorie aan hun kinderen;
 17. moge de vriendelijkheid van Hashem, onze Elokim, over ons zijn, en bevestig de werken van onze handen over ons, het werk van onze handen, bevestig dat.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.