BSD

Psalm 88

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1 - magalat leannot: dit is een muziekinstrument.
 1. Een lied. Een psalm van de zonen van Korach. Voor de dirigent op magalat leannot. Een maskil van Heman, de Ezrachiet.
 2. Hashem, Elokim van mijn redding, ik schreeuw overdag en in de nacht ben ik voor U.
 3. Laat mijn gebed voor U komen, neig uw oor tot mijn smeken;
 4. want mijn ziel is verzadigd van kwaad, en mijn leven is het dodenrijk nabij.
 5. Ik word gerekend met hen die neerdalen in het graf, ik was als een man zonder kracht.
 6. Ik word geacht onder de doden, die vrij zijn, als de verslagenen die liggen in het graf, die U niet meer gedenkt, en die afgesneden zijn door uw hand.
 7. U hebt mij in de diepste kuil gelegd, in een donkere plaats, en in schaduwrijke diepten.
 8. Op mij rust uw gramschap, op mij drukken al uw baren neer. sela
 9. Mijn bekenden hebt U van mij verwijderd, U hebt mij tot een gruwel voor hen gemaakt; ik ben gevangen en kan niet heengaan.
 10. Mijn oog kwijnt van ellende; Hashem, ik roep U dagelijks aan, ik breid mijn handen naar U uit.
 11. Zult U aan de doden een wonder doen? Zullen overledenen opstaan en U danken? sela
 12. Zal men in het graf uw goedheid vertellen, of uw trouw in de plaats van de ondergang?
 13. Worden uw wonderen in de duisternis bekend en uw gerechtigheid in het land van de vergetelheid?
 14. Maar ik schreeuw tot U, Hashem, en in de ochtend komt mijn gebed voor U.
 15. Waarom, Hashem, verstoot U mijn ziel en verbergt U uw aangezicht voor mij?
 16. Ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan, ik draag uw verschrikkingen, en ik ben radeloos;
 17. uw toorn gaat over mij heen, uw verschrikkingen brengen mij tot zwijgen;
 18. de hele dag omringen ze mij als water, zij omringen mij tezamen.
 19. Vriend en metgezel hebt U van mij verwijderd; mijn bekenden zijn één en al duisternis.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.