BSD

Psalm 87

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Van de zonen van Korach. Een psalm. Een lied. Zijn grondslag is op heilige bergen;
  2. Hashem houdt van de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob.
  3. Heerlijke dingen worden van jou gezegd, o stad van Elokim. sela
  4. Ik zal Rahab en Babel vermelden als degenen die mij kennen; zie de Filistijnen en Tyrus met Cush: deze is daar geboren.
  5. Maar van Sion wordt gezegd; ieder van hen is daar geboren, en Hij, de Allerhoogste, zal haar bevestigen.
  6. Hashem telt bij het opschrijven van de volkeren: deze is daar geboren. sela
  7. Zangers zowel als fluitspelers; al mijn bronnen zijn in u [o Sion]!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.