BSD

Psalm 86

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een gebed van David. Hashem, neig uw oor, antwoord mij, want ik ben ellendig en arm;
 2. bewaar mijn ziel, want ik ben vroom; U, mijn Elokim, verlos uw knecht, die op U vertrouwt.
 3. Hashem, wees mij genadig, want tot U roep ik de hele dag.
 4. Verheug de ziel van uw dienstknecht, want tot U, Hashem, hef ik mijn ziel op.
 5. Want U, Hashem, bent goed en vergevingsgezind en liefdevol voor allen die U aanroepen.
 6. Hashem, neig uw oor tot mijn gebed en luister naar mijn luide smekingen.
 7. In de dag van mijn nood riep ik U aan, want U antwoordt mij.
 8. Onder de goden is niemand U gelijk, Hashem, en niets is als uw werken.
 9. Alle volkeren, die U gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U neerbuigen, Hashem, en zullen uw naam eren;
 10. want U bent groot en doet wonderen, U, alleen bent Elokim.
 11. Leer mij, Hashem, uw weg, dat ik mag gaan in uw waarheid; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
 12. Ik wil U danken, Hashem, mijn Elokim, met heel mijn hart en uw naam voor eeuwig eren;
 13. want uw liefde is groot jegens mij en U hebt mij uit de diepte van het dodenrijk gered.
 14. Elokim, overmoedigen staan tegen mij op, een bende tirannen staat mij naar het leven en zij hebben U niet voor [ogen] gesteld.
 15. En U, Hashem, bent een barmhartig en genadig Elokim, langzaam tot toorn en overvloedig in liefde en trouw.
 16. Wend U tot mij en wees mij genadig, geef uw kracht aan uw knecht en red de zoon van uw dienstmaagd.
 17. Doe aan mij een teken ten goede, zodat mijn haters het zien en beschaamd worden wanneer U, Hashem, mij geholpen en getroost hebt.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.