BSD

Psalm 85

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach. Een psalm.
 2. U bent uw land goedgunstig geweest Hashem, U hebt een keer gebracht in de gevangenschap van Jacob;
 3. U hebt de ongerechtigheid van uw volk vergeven en al hun zonden bedekt. sela
 4. U hebt geheel uw woede teruggetrokken, U hebt uw brandende toorn afgewend.
 5. Elokim van onze verlossing, herstel ons, vernietig uw toorn over ons!
 6. Zult U voor eeuwig tegen ons toornen, uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht?
 7. Zult U ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in U verheuge?
 8. Hashem, toon ons uw genade, geef ons uw verlossing!
 9. Ik wil horen, wat Hashem Elokim zal spreken; want Hij zal tot zijn volk en tot zijn vromen van vrede spreken; opdat ze niet terugkeren tot dwaasheid.
 10. Waarlijk, zijn verlossing is nabij voor wie Hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont.
 11. Genade en waarheid ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar,
 12. trouw spruit voort uit de aarde en gerechtigheid ziet neer uit de hemel.
 13. Ook zal Hashem het goede geven en ons land zal zijn gewas voortbrengen;
 14. gerechtigheid zal voor Hem uitgaan en zijn voetstappen zetten op de weg.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.