BSD

Psalm 84

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Op de gittit. Van de zonen van Korach. Een psalm.
 2. Hoe lieflijk zijn uw woningen, Hashem Tzebaoth!
 3. Mijn ziel verlangt, en ook smacht zij naar de voorhoven van Hashem; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende Elokim.
 4. Zelfs vindt de vogel een huis en een zwaluw haar nest, die haar jongen neerlegt bij uw altaren, Hashem Tzebaoth, mijn koning en mijn Elokim.
 5. Gelukkig zij die wonen in uw huis, die U voortdurend loven. sela
 6. Gelukkig de mens wiens sterkte in U is, in hun hart zijn de gebaande wegen.
 7. Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot bronnen; ook hult vroege regen het in zegeningen.
 8. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort en verschijnen voor Elokim in Sion.
 9. Hashem, Elokim Tzebaoth, luister naar mijn gebed en neem ter ore Elokim van Jacob. sela
 10. Elokim, ons schild, aanschouw het aangezicht van uw gezalfde.
 11. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend [elders]; ik wil liever staan aan de drempel van het huis van mijn Elokim, dan wonen in de tenten van de goddelozen.
 12. Want Hashem Elokim is een zon en een schild, Hashem geeft genade en eer; en onthoudt het goede niet aan hen die onberispelijk wandelen.
 13. Hashem Tzebaoth, gelukkig is de man die op U vertrouwt.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.