BSD

Psalm 83

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een lied. Een psalm van Asaf.
 2. Elokim houd U niet stil, zwijg niet en grijp in Elokim.
 3. Want zie, uw vijanden maken rumoer, die U haten, heffen het hoofd op;
 4. zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en zij beraden zich tegen hen, die bij U schuilen.
 5. Zij zeggen: laten wij hen als volk verdelgen, zodat niet meer aan de naam van Israël wordt gedacht.
 6. Zij hebben eensgezind beraadslaagd, en tegen U een verbond gesloten:
 7. De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagarieten.
 8. Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;
 9. ook Assur voegt zich bij hen, en verleent hulp aan de zonen van Lot. sela
 10. Doe met hen als met Midjan, als met Sisera, als met Jabin bij de beek Kison,
 11. die vernietigd werden bij Endor, zij werden mest voor het land.
 12. Maak zijn edelen als Oreb en Seëb en als Seba en als Zalmuna, al zijn stamhoofden,
 13. die zeiden: laat ons de woonsteden van Elokim in bezit nemen.
 14. Elokim, maak hen als een werveldistel, als kaf voor de wind.
 15. Als een vuur dat het woud verbrandt, als een vlam die bergen verzengt,
 16. achtervolg hen zo met uw storm, en verschrik hen met uw stormwind;
 17. overdek hun aangezicht met schande, dan zullen zij uw naam zoeken, Hashem.
 18. Laat ze beschaamd worden en verschrik hen voor altijd zodat zij beschaamd worden en verloren gaan,
 19. dan zullen zij weten, dat U, wiens naam Hashem is, en U alleen, de Allerhoogste op geheel de aarde bent.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.