BSD

Psalm 82

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Een psalm van Asaf. Elokim staat in de vergadering van goden. Hij spreekt recht te midden van de goden.
  2. Tot hoelang zullen jullie onrechtvaardig rechtspreken en de goddelozen in hun bijzijn begunstigen? sela.
  3. Verschaf recht aan de armen en de wees, de ellendige en de behoeftige,
  4. red de arme en de onderdrukte, en bevrijd hen uit de hand van de goddelozen.
  5. Zij weten en begrijpen niet, zij wandelen in duisternis, alle grondvesten van de aarde wankelen.
  6. Ik heb gezegd: jullie zijn goden en allen zonen van de Allerhoogste;
  7. maar als mensen zullen jullie sterven, en als één der vorsten zullen jullie vallen.
  8. Sta op Elokim, spreek recht over de aarde, want U bezit alle volkeren.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.