BSD

Psalm 81

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 16: Tijd - Namelijk de tijd van Israël.
 1. Voor de dirigent. Op de gittit. Van Asaf.
 2. Zingt jubelend voor Elokim, onze sterkte, juicht voor de Elokim van Jacob.
 3. Heft een lied aan, slaat de tamboerijn, [speelt] de lieflijke lier met de harp.
 4. Blaast de sjofar op de nieuwe maan, voor onze feestdag.
 5. Want het is een wet in Israël en een recht voor de Elokim van Jacob.
 6. Hij stelde het tot een getuigenis voor Jozef, toen Hij uittrok tegen het land Egypte en ik een taal hoorde, die ik niet kende:
 7. Ik heb de last van zijn schouders verwijderd en zijn handen werden vrij van de draagkorf;
 8. in de nood riep jij en Ik redde je en Ik antwoordde je in een donderwolk, en Ik testte je bij de wateren van Meriba. sela
 9. Luister mijn volk, en Ik waarschuwde je Israël, dat je toch naar Mij luisterde!
 10. Er zal bij jou geen vreemde god zijn, en je zult je niet neerbuigen voor een buitenlandse god.
 11. Ik ben Hashem, je Elokim, die je uit het land Egypte opvoerde; doe je mond wijd open en Ik zal hem vullen.
 12. Maar mijn volk luistert niet naar mijn stem, en Israël wil Mij niet.
 13. Dus liet Ik hen over aan de verstoktheid van hun hart, en dat zij hun eigen raadslagen mogen volgen.
 14. Och, mocht mijn volk naar Mij luisteren, en Israël in mijn wegen gaan!
 15. Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en zal Ik mijn hand keren tegen hun tegenstanders.
 16. En zij die Hashem haten, zullen tegen Hem liegen maar hun tijd zal eeuwig zijn.
 17. En Hij zou hen voeden met het vette van de tarwe en met honing uit de rots zou Ik je verzadigen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.