BSD

Psalm 80

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1: Shoshaniem kunnen leliën zijn maar ook andere bloemensoorten.
 1. Voor de dirigent. Op Shoshaniem. Een getuigenis van Asaf. Een psalm.
 2. Herder Israëls, hoor, U die Jozef leidt als schapen, verschijn in lichtglans, U, die boven de cherubijnen troont.
 3. Wek uw sterkte op voor Efraim, Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing.
 4. Elokim, herstel ons en doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
 5. Hashem, Elokim Tzebaoth, tot hoelang brandt uw toorn tegen het gebed van uw volk?
 6. U geeft ze tranenbrood te eten en doet hen tranen drinken in overvloed.
 7. U hebt ons gesteld tot een twistappel voor onze buren en onze vijanden bespotten ons.
 8. Elokim Tzebaoth, herstel ons en doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.
 9. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven en hebt volkeren verdreven en hem geplant.
 10. U hebt voor hem plaats gemaakt, zodat hij wortel schoot en het land vulde.
 11. Bergen waren bedekt met zijn schaduw en ceders van Elokim met zijn takken;
 12. hij heeft zijn takken uitgebreid tot de zee en zijn scheuten tot aan de rivier.
 13. Waarom hebt U zijn muren doorbroken? Zodat ieder die langs de weg voorbijgaat ervan plukt,
 14. een wild zwijn van het woud heeft het verwoest en de dieren van het veld hebben het vernield.
 15. Elokim Tzebaoth, keer toch terug, aanschouw uit de hemel en zie en bekommer U om deze wijnstok,
 16. de loot, die uw rechterhand heeft geplant en op de zoon, die U hebt grootgebracht.
 17. Als afval is hij met vuur verbrand, door uw dreigende aanblik gaan zij te gronde.
 18. Uw bescherming zij over de man van uw rechterhand, over het mensenkind dat U hebt grootgebracht.
 19. Dan zullen wij niet van U wijken; doe ons herleven, dan zullen wij uw naam aanroepen.
 20. Hashem, Elokim Tzebaoth, herstel ons en doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.