BSD

Psalm 8

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Vers 1. Gittiet is een muziek instrument dat uit Gath kwam (Rashi).

Vers 2 [toont] de betekenis van het He-breeuwse woord is niet goed bekend.
 1. Voor de dirigent op de gittiet een psalm van David.
 2. Hashem onze Hashem hoe indrukwekkend is uw naam op de hele aarde, die uw pracht [toont] aan de hemel.
 3. Uit de mond van zuigelingen en kleine kinderen hebt U sterkte gevestigd, vanwege uw tegenstanders om vijand en wraakgierigen uit de weg te ruimen.
 4. Wanneer ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die U hebt bereid,
 5. wat is de mens dat U hem gedenkt en het mensenkind dat U zich om hem bekommert?
 6. Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt en U hebt hem gekroond met eer en grootheid.
 7. U laat hem heersen over de werken van uw handen en alles hebt U onder zijn voeten gelegd,
 8. schapen en runderen alles tezamen en ook de dieren van het veld,
 9. de vogels in de lucht, de vissen in de zee en wat de paden van de zee doorkruist.
 10. Hashem onze Hashem hoe indrukwekkend is uw naam op heel de aarde.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.