BSD

Psalm 77

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1: Rashi: Jedutun betreft de besluiten en de wetten die over Israël gaan.
 1. Voor de dirigent. Op Jedutun. Een psalm van Asaf.
 2. Mijn stem is tot Elokim en ik zal het uitschreeuwen; mijn stem is tot Elokim en Hij hoort opmerkzaam naar mij.
 3. Op de dag van mijn nood zocht ik Hashem, mijn hand is 's nachts uitgestrekt en verslapt niet, mijn ziel weigert zich te laten troosten.
 4. Denk ik aan Elokim, dan kreun ik; ben ik bezorgd dan bezwijmt mijn geest. sela
 5. U houdt mijn ogen open, ik ben verontrust en kan niet spreken.
 6. Ik denk na over de dagen van ouds, over de jaren van weleer;
 7. ik herinner mij mijn snarenspel in de nacht, ik sprak in mijn hart en mijn geest zocht.
 8. Zal Hashem voor eeuwig verwerpen en zal Hij niet voortgaan met nog welgevallen te hebben?
 9. Is zijn barmhartigheid voor eeuwig geëindigd, heeft de belofte een einde genomen van geslacht tot geslacht?
 10. Is Elokim vergeten genadig te zijn, of sluit Hij zijn barmhartigheid in toorn toe? sela
 11. Ik zei: het maakt mij ziek, dat de rechterhand van de Allerhoogste verandert.
 12. Ik herinner mij de daden van Hashem, wanneer ik denk aan uw wonderen van ouds.
 13. Ik denk na over al uw werken en ik zal spreken over uw daden.
 14. Elokim, in heiligheid is uw weg; wie is een god zo groot als Elokim?
 15. U bent de Elokim, die wonderen doet, U maakt uw macht bekend aan de volkeren.
 16. U hebt uw volk verlost met uw machtige arm, de zonen van Jakob en Jozef. sela
 17. De wateren zagen U, Elokim, de wateren zagen U en beefden, zelfs de waterdiepten beefden.
 18. De wolken goten water uit, de hemelen lieten donder horen, zelfs uw pijlen gingen rond.
 19. Het geluid van uw donder was als een rollend rad, bliksemen verlichtten de wereld, de aarde beefde en schudde.
 20. In de zee was uw weg, uw pad was in grote wateren, uw voetsporen werden niet gekend.
 21. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Moshe en Aaron.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.