BSD

Psalm 76

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Op snaarinstrumenten. Een psalm van Asaf. Een lied.
 2. Elokim is bekend in Juda, zijn naam is groot in Israƫl;
 3. in Salem was zijn tabernakel en in Sion zijn woning;
 4. daar verbrak Hij het schild, het zwaard en de lans. sela
 5. U bent glansrijk, majesteitelijk van het roofgebergte af;
 6. de stoutmoedigen van hart werden uitgeschud en zijn in slaap gevallen; en niemand van de strijders vond zijn kracht.
 7. Door uw berisping, Elokim van Jacob, verzonken zowel wagens als paarden in een diepe slaap.
 8. U, ontzagwekkend bent U; en wie kan voor U staan, wanneer U toornig bent?
 9. Uit de hemel deed Hij het oordeel horen, de aarde vreesde en hield zich stil,
 10. toen Elokim opstond om te oordelen, om al de ootmoedigen op aarde te redden. sela
 11. Waarlijk, de woedende mensen moeten U loven, U beteugelt de rest van hen die woedend zijn.
 12. Doet geloften en betaalt ze aan Hashem, jullie Elokim; allen die Hem omringen zullen aan de Ontzagwekkende geschenken brengen;
 13. Hij, die de hoogmoed van de vorsten vernedert, die voor de koningen der aarde ontzagwekkend is.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.