BSD

Psalm 75

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Op tascheth. Een psalm van Asaf. Een lied.
 2. Wij loven U, Elokim, wij loven U en uw naam is nabij, uw wonderen vertellen [dit].
 3. Wanneer Ik het tijdstip gekozen heb, zal Ik in oprechtheid rechtspreken;
 4. de aarde en al haar bewoners wankelen en Ik zet haar pilaren vast. sela
 5. Ik zei tot de misleiders: misleidt niet; en tot de boosdoeners: verheft de hoorn niet,
 6. verheft jullie hoornen niet naar omhoog en spreekt niet onbeschaamd met een trotse nek.
 7. Want het verhogen komt niet van oost, noch van west, noch van de woestijn,
 8. want Elokim is rechter, die deze vernedert en gene verhoogt.
 9. Want in de hand van Hashem is een beker vol met gekruide rode wijn, die overvloeit; inderdaad alle goddelozen van de aarde zullen haar droesem slorpend drinken.
 10. Maar ik zal er eeuwig van vertellen, en ik zal zingen tot de Elokim van Jacob,
 11. en al de hoornen van de goddelozen zal ik neerslaan; de hoornen van de rechtvaardigen zal ik verhogen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.