BSD

Psalm 70

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Voor de dirigent. Van David. Ter herinnering.
  2. Het behage U Elokim mij te redden, haast U Hashem om mij te redden!
  3. Laten allen beschaamd en schaamrood worden, die mijn leven zoeken om te brengen; terugdeinzen en beschaamd worden, die mijn onheil begeren;
  4. laten terugkeren, vanwege hun schaamte, zij die over mij roepen: ha, ha!
  5. Laten allen, die U zoeken zich in U verheugen en verblijden; laten zij, die uw heil liefhebben, steeds zeggen: Elokim is groot!
  6. Maar ik ben ellendig en arm, Elokim, haast U tot mij! U bent mijn helper en mijn redder, Hashem, draal niet!

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.