BSD

Psalm 7

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Vers 1: Een soort muziekinstrument.

Vers 10: Hashem kent het ware karakter van een ieder van ons en Hij oordeelt rechtvaardig dienovereenkomstig.
 1. Een sjiggajon van David die hij zong voor Hashem over de woorden van Cush, de zoon van Jemini.
 2. Hashem mijn Elokim bij U schuil ik, red mij van al mijn achtervolgers en bevrijd mij.
 3. Opdat zij niet als een leeuw mijn ziel verscheuren, wegslepen en niemand helpt.
 4. Hashem mijn Elokim als ik dit gedaan heb, als er onrecht in mijn handen is,
 5. als ik kwaad vergolden heb aan hem, die vrede met mij had, en die mij zonder oorzaak onderdrukte en die ik gered heb,
 6. dan mag de vijand mijn ziel achtervolgen en inhalen en mijn leven in de grond trappen en mijn eer in het stof doen neerdalen. sela
 7. Sta op Hashem in uw toorn, verhef U in uw woede over mijn vijanden en ontwaak ter wille van mij, U die het recht gebood.
 8. Dan moge de vergadering van de volkeren U omringen en keer weer terug boven haar.
 9. Hashem spreek (toch) recht over de volkeren, Hashem spreek recht over mij vanwege mijn gerechtigheid en mijn onschuld die bij mij is.
 10. Laat het kwaad van de goddelozen een einde nemen en bevestig de rechtvaardige en toets de harten en nieren U rechtvaardige Elokim.
 11. Mijn schild is bij Elokim, Hij redt de oprechten van hart.
 12. Elokim is een rechtvaardig rechter en Hij toornt elke dag.
 13. Als iemand zich niet bekeert, scherpt Hij zijn zwaard; Hij spant zijn boog en legt aan,
 14. en richt op hem zijn dodelijke wapens en maakt zijn pijlen brandende.
 15. Zie hij wordt zwanger van het onrecht en gaat zwanger van het kwaad en baart leugen.
 16. Hij heeft een kuil gegraven en diepte die uit en valt in de kuil die hij zelf gegraven heeft.
 17. Zijn kwaad keert terug op zijn hoofd en zijn geweld daalt neer op zijn kruin.
 18. Ik dank Hashem vanwege zijn gerechtigheid en ik zal de naam van Hashem, de Allerhoogste, lof zingen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.