BSD

Psalm 67

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Voor de dirigent. Op snaarinstrumenten. Een psalm. Een lied.
  2. Elokim zij ons genadig en zegen ons, laat uw aangezicht over ons lichten. sela
  3. Om op aarde uw weg bekend te maken, onder alle volkeren uw redding.
  4. Volkeren loven U Elokim; volkeren loven U al te saam.
  5. Natiën zullen zich verheugen en juichen, want U richt de volkeren in rechtmatigheid en U leidt de natiën der aarde. sela
  6. Volkeren loven U Elokim, volkeren loven U allen te samen.
  7. De aarde gaf haar gewas, moge Elokim, onze Elokim ons zegenen;
  8. moge Elokim ons zegenen en al de einden van de aarde Hem vrezen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.