BSD

Psalm 66

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Een lied. Juicht voor Elokim heel de aarde,
 2. zingt ter ere van zijn naam, maakt zijn lof eervol.
 3. Zegt tot Elokim: hoe ontzagwekkend zijn uw werken; vanwege uw grote kracht veinzen uw vijanden zich aan U te onderwerpen.
 4. Heel de aarde zal voor U buigen en voor U zingen, en zingen voor uw naam. sela
 5. Gaat en ziet de werken van Elokim; ontzagwekkend is Hij in zijn doen jegens de mensenkinderen:
 6. Hij veranderde de zee in het droge, ze trokken te voet door de rivier. Daar verheugden wij ons in Hem,
 7. die door zijn sterkte eeuwig heerst, zijn ogen slaan de volken gade. Laten de weerspannigen zich niet verheffen. sela
 8. Volkeren zegent onze Elokim en laat luide zijn lof horen,
 9. die onze ziel in leven houdt en onze voet niet laat struikelen.
 10. Want Elokim heeft ons getoetst en ons gelouterd, zoals men zilver loutert;
 11. U hebt ons in het net gebracht en een last op onze heupen gelegd;
 12. U deed mensen over ons hoofd rijden, wij kwamen door vuur en door water; maar U leidde ons uit in overvloed.
 13. Ik zal met brandoffers in uw huis komen, ik zal U mijn geloften betalen,
 14. die mijn lippen hebben geuit en mijn mond in nood heeft gesproken.
 15. Ik zal aan U brandoffers van mestkalveren offeren met de offergeur van bokken, en ik zal runderen met rammen bereiden. sela
 16. Komt en hoort, ik zal aan allen, die Elokim vrezen, vertellen wat Hij aan mijn ziel heeft gedaan.
 17. Tot Hem riep ik en een lofzang was onder mijn tong.
 18. Wanneer ik onrecht in mijn hart beoogde, dan zou Hashem niet hebben geluisterd.
 19. Voorwaar, Elokim heeft gehoord en gelet op mijn luid gebed.
 20. Gezegend is Elokim, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedheid [onthield].

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.