BSD

Psalm 65

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Een psalm van David. Een lied.
 2. Stilte, is voor U Elokim een lofzang in Sion; en aan U zal de belofte worden betaald.
 3. U bent hoorder van het gebed en tot U komt al wat leeft.
 4. Verkeerde daden groeien mij boven het hoofd; U verzoent onze zonden.
 5. Gelukkig is hij, die U verkiest en doet naderen, hij zal wonen in uw voorhoven. Mogen wij verzadigd worden door het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.
 6. Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid, Elokim van onze redding, op U vertrouwen al de einden der aarde en de verre zeeën;
 7. die de bergen vastzet met zijn kracht en omgordt met sterkte;
 8. die het geraas van de zeeën tot rust brengt, het geraas van de golven en het rumoer van de volkeren.
 9. Daarom vrezen zij, die de einden bewonen voor uw tekenen; waar de morgen gloort en de avond daalt, brengt U gejuich.
 10. U bekommert zich om de aarde en geeft het overvloed en maakt het zeer rijk. De beek van Elokim is vol water, U bereidt hun koren. Want zo bereidt U het [land].
 11. U drenkt zijn voren, U doorvochtigt zijn kluiten, met milde regen maakt U het zacht; en zegent zijn gewas.
 12. U kroont het jaar met uw goedheid en uw sporen druipen van vet;
 13. de oasen van de woestijn druipen en de heuvelen omgorden zich met vreugde.
 14. De weiden zijn bekleed met kudden en de dalen tooien zich met graan: en zij juichen en ook zingen zij.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.