BSD

Psalm 64

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Een psalm van David.
 2. Hoor, Elokim, mijn stem in mijn klagen, behoed mijn leven voor de verschrikking van de vijand;
 3. verberg mij voor de vergadering van boosdoeners en van de rusteloosheid van de werkers van het kwaad,
 4. die hun tongen scherpen als een zwaard, die hun pijl aanleggen: een bitter woord.
 5. Om heimelijk te schieten op de onschuldigen; plotseling schieten zij op hen zonder iets te vrezen.
 6. Zij maken zich sterk voor een kwade zaak, zij spreken ervan valstrikken te verbergen en zeggen wie zal ze zien?
 7. Zij zoeken om kwaad te doen; wij zijn gereed, het plan is goed bedacht; ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk.
 8. Maar Elokim zal plotseling een pijl op hen afschieten; daar zijn hun wonden.
 9. Hun tong doet hen over zichzelf struikelen; allen die hen zien zullen hun hoofd schudden.
 10. Dan vrezen alle mensen en vertellen dat het Elokim 's werk is en zij zien zijn daden.
 11. De rechtvaardige zal zich verheugen in Hashem en bij Hem schuilen en alle oprechten van hart zullen zich beroemen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.