BSD

Psalm 63

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een psalm van David, toen hij verbleef in de woestijn van Juda.
 2. Elokim, U bent mijn Elokim, U zoek ik, mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een droog en dorstig land, zonder water.
 3. Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, om uw kracht en eer te zien.
 4. Want uw goedheid is beter dan leven; mijn lippen zullen U prijzen.
 5. Zo zal ik U mijn leven lang zegenen, in uw naam mijn handen opheffen.
 6. Als met vet en merg word ik verzadigd en mijn lippen zullen jubelend zingen, mijn mond zal U loven,
 7. wanneer ik U gedenk op mijn bed, terwijl ik wakker lig, denk ik over U na.
 8. Want U bent voor mij een hulp geweest en in de schaduw van uw vleugels zal ik juichend zingen.
 9. Mijn ziel is aan U gehecht, uw rechterhand houdt mij vast.
 10. Zij, die mijn ziel zoeken te vernietigen, zij zullen komen in de diepten van de aarde.
 11. Zij zullen overgeleverd worden aan de macht van het zwaard, zij zullen een prooi der vossen worden.
 12. Maar de koning zal zich verheugen in Elokim; geprezen zullen worden allen die bij Hem zweren, want de mond van de leugensprekers zal gestopt worden.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.