BSD

Psalm 61

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Op snaarinstrumenten. Van David.
 2. Hoor, Elokim, mijn luide smeken en geef acht op mijn gebed.
 3. Van het eind van het land roep ik tot U, om der wille van mijn zwakke hart; leid mij op een rots die mij te hoog is.
 4. Want U bent een schuilplaats voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand.
 5. Ik zal voor eeuwig wonen in uw tent, ik zal schuilen en mij verbergen onder uw vleugelen. sela
 6. Want U, Elokim, hoorde mijn geloften, U gaf bezit aan hen die uw naam vrezen.
 7. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning, mogen zijn jaren zijn als van geslacht tot geslacht;
 8. dat hij eeuwig mag zitten voor Elokim, dat goedertierenheid en trouw hem mogen behoeden.
 9. Dan zal ik uw naam voor altijd prijzen, om mijn gelofte dag aan dag te betalen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.