BSD

Psalm 6

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

 1. Voor de dirigent op het achtsnarig instrument, een psalm van David.
 2. Hashem straf mij niet in uw toorn en kastijd mij niet in uw grimmigheid.
 3. Wees mij genadig Hashem want ik ben zwak, genees mij Hashem want mijn gebeente is verschrikt.
 4. En mijn ziel is erg geschrokken en U, Hashem, tot wanneer?
 5. Keer weer Hashem, red mijn ziel, help mij om der wille van uw liefde.
 6. Want in de dood is geen kennis van U, wie zal U in het graf prijzen?
 7. Ik word moe van mijn zuchten, de hele nacht maak ik mijn bed kletsnat van tranen en doorweek ik mijn rustbank daarmee.
 8. Mijn oog is verduisterd door verdriet en verzwakt door al mijn vijanden.
 9. Ga weg van mij werkers van ongerechtigheid, want Hashem hoort de stem van mijn wenen.
 10. Hashem heeft mijn smeekbede gehoord en nam mijn gebed aan.
 11. Al mijn vijanden zullen zich schamen en zeer bevreesd zijn, zij zullen terugkeren en zich plotseling schamen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.