BSD

Psalm 58

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent, op tascheth, van David. Een michtam.
 2. Kan er echt stilte zijn? Recht moet je spreken, recht naar billijkheid, o mensenkinderen.
 3. Zelfs in jullie hart doen jullie ongerechtigheid, met jullie hand banen jullie een weg van geweld in het land.
 4. De boosdoeners zijn afvallig van de moederschoot aan, vanaf de geboorte gaan de leugensprekers de verkeerde weg.
 5. Hun gif is gelijk het gif van een slang, als een dove adder, die zijn oren toestopt,
 6. die niet luistert naar de stem van de bezweerders, noch naar de volleerde tovenaars.
 7. Elokim, sla ze de tanden uit de mond, Hashem, sla de kiezen van de jonge leeuwen uit;
 8. Laten zij vergaan als water dat wegvloeit; leggen zij hun pijlen aan, dan mogen zij als afgestompt zijn.
 9. Mogen zij vergaan als een slak die voortkruipend wegsmelt, als een misdracht van een vrouw, die de zon niet heeft gezien.
 10. Zodra de potten de doornige planten bemerken, zowel groen als verschroeid, stormt Hij hen weg.
 11. De rechtvaardige zal zich verheugen, wanneer hij de wraak ziet, zal hij zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze.
 12. En de mensen zullen zeggen: toch is er loon voor de rechtvaardige, en toch is er een Elokim, die recht doet op aarde.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.