BSD

Psalm 57

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent, op tascheth, van David, Een michtam, toen hij voor Saul vluchtte in de grot.
 2. Heb genade met mij Elokim, heb genade met mij, want bij U schuilt mijn ziel, in de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen, totdat het onheil voorbij is.
 3. Ik roep tot Elokim, de Allerhoogste, tot Elokim, die het voor mij voleindigt.
 4. Hij zal [hulp] van de hemel zenden en mij verlossen en Hij zal te schande maken, die mij vertrapt, sela. Elokim zal zijn barmhartigheid en waarheid zenden.
 5. Ik lig neer te midden van leeuwen, verslindende mensenkinderen; hun tanden zijn als speren en pijlen en hun tong als een scherp zwaard.
 6. Verhef U, Elokim, boven de hemel, uw eer is over de hele aarde.
 7. Ze bereidden een vangnet voor mijn voeten en zij bogen mijn ziel terneer, zij groeven voor mij een kuil en vielen er midden in. sela
 8. Mijn hart is gerust, Elokim, mijn hart is gerust; ik zal zingen en prijzen.
 9. Waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer; ik wil het morgenrood wekken.
 10. Hashem, ik wil U danken onder de volkeren, ik zal U prijzen onder de natiƫn;
 11. want hemelhoog is uw goedertierenheid en zover de wolken reiken uw waarheid.
 12. Verhef U, Elokim, boven de hemel, uw eer is over de hele aarde.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.