BSD

Psalm 55

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Op de snaarinstrumenten. Een maskil van David.
 2. Elokim, luister naar mijn gebed en verberg U niet voor mijn smeking.
 3. Sla acht op mij en antwoord mij; klagend en kreunend zwerf ik rond,
 4. vanwege het geschreeuw van de vijand, vanwege de onderdrukking van de goddelozen; want zij storten onheil over mij uit en haten mij met passie.
 5. Mijn hart beeft in mijn binnenste, de verschrikkingen van de dood zijn op mij gevallen,
 6. vrees en beven komen over mij en schrik bedekte mij.
 7. Ik zei: “O, had ik vleugels als een duif, ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken;
 8. zie, ik zou ver weg vliegen, ik zou overnachten in de woestijn. sela
 9. Ik zou mij haastig een schuilplaats zoeken tegen de rukwinden en de storm.
 10. Hashem, verwar en verdeel hun spraak. Want ik zie geweld en twist in de stad,
 11. dag en nacht gaan zij rond op haar muren; onheil en rampspoed zijn in haar,
 12. verderf is in haar midden en van haar plein wijken verdrukking noch bedrog.
 13. Want het is niet mijn vijand, die mij smaadt; want dat zou ik kunnen verdragen; het is niet mijn hater, die zich boven mij verheft; voor hem zou ik mij verbergen.
 14. Maar jij bent het, een mens als mijns gelijke, mijn vertrouweling en mijn vriend,
 15. wij, die samen vertrouwelijke omgang genoten, wij gingen in feestgewoel naar het huis van Elokim.
 16. De dood overvalle hen en laat ze levend afdalen in de hel; want kwaad is in hun woning, in hun binnenste.
 17. Ik zal roepen tot Elokim en Hashem zal mij verlossen.
 18. 's Avonds, 's morgens en 's middags klaag en kreun ik; Hij zal mijn stem horen.
 19. Hij verlost mijn ziel in vrede van de strijd tegen mij, want met velen staan zij tegen mij op.
 20. Elokim hoort en Hij zal hen vernederen – Hij, die van oudsher troont, sela – hen, die onbekeerlijk zijn en Elokim niet vrezen.
 21. Hij strekt zijn handen uit tegen mij met wie hij vrede had en hij ontheiligt zijn verbond;
 22. zijn mond is gladder dan boter, maar strijd is in zijn hart; zijn woorden zijn zachter dan olie, maar ze zijn als getrokken zwaarden.
 23. Werp je bekommernissen op Hashem, Hij zal voor je zorgen, Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige struikelt.
 24. En U, Elokim, zult hen doen neerdalen in de kuil van het verderf; de mannen van bloed en bedrog, zullen de helft van hun dagen niet volmaken, maar ik vertrouw op U.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.