BSD

Psalm 54

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent, Op de snaarinstrumenten. Een maskil van David,
 2. toen de Ziffieten kwamen en tegen Saul zeiden: “is het niet dat David zich bij ons verborgen heeft?”
 3. Elokim, red mij door uw naam, verschaf mij recht door uw kracht.
 4. Elokim, hoor mijn gebed, geef gehoor aan de uitingen van mijn mond.
 5. Want vreemden staan tegen mij op en tirannen staan mij naar het leven; zij plaatsen Elokim niet voor zich. sela
 6. Zie, Elokim is een helper voor mij, Hashem ondersteunt mijn leven.
 7. Hij zal het kwaad vergelden aan mijn vijanden, vernietig hen in uw trouw.
 8. Ik zal U vrijwillig offers brengen, Hashem, ik zal uw naam danken, want die is goed;
 9. want Hij heeft mij gered uit alle nood en mijn oog ziet neer op mijn vijanden.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.