BSD

Psalm 53

     psalms
  • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
  • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
  1. Voor de dirigent. Op machalat. Een maskil van David.
  2. Een dwaas zegt in zijn hart: er is geen Elokim. Zij bedrijven verderfelijk en afschuwelijk onrecht; er is niemand die goed doet.
  3. Elokim ziet neer uit de hemel naar de mensenkinderen, om te zien, of er iemand is die nadenkt en Elokim zoekt.
  4. Allen zijn gedrost en tezamen ontaard en er is niemand die goed doet, ook niet één.
  5. Hebben zij dan geen kennis de werkers van ongerechtigheid, die mijn volk opeten, als eten zij brood? Elokim roepen zij niet aan,
  6. daar verschrikken zij, terwijl er niets te schrikken is; want Elokim verstrooit het gebeente van je belagers, jij doet hen beschaamd staan, want Elokim verwerpt hen.
  7. O, dat uit Sion Israëls redding komt! Wanneer Elokim een keer brengt in het lot van zijn volk, dan zal Jacob juichen en Israël zich verheugen.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.