BSD

Psalm 52

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Voor de dirigent. Een maskil van David,
 2. toen Do√ęg, de Edomiet, kwam en Saul vertelde en hem zei: dat David in het huis van Achimelech was gekomen.
 3. Waarom beroem je je op het kwaad, jij geweldige? De goedertierenheid van Elokim duurt de hele dag.
 4. Je tong beraamt verderf, dat als een scherp geslepen scheermes bedrog pleegt.
 5. Je houdt meer van het kwaad dan van het goede, terwijl je meer leugen spreekt dan waarheid. sela
 6. Je houdt van allerlei woorden van verwarring en een bedrieglijke tong.
 7. Toch zal Elokim je voor eeuwig vernietigen, je wegnemen en uit de tent sleuren en je uitroeien uit het land van de levenden. sela
 8. De rechtvaardigen zullen het zien, zij zullen vrezen en zullen om hem lachen:
 9. Zie de man, die Elokim niet tot zijn schuilplaats maakte, maar vertrouwde op zijn grote rijkdom en kracht ontleende aan zijn trouweloosheid.
 10. Maar ik zal zijn als een altijd groene olijfboom in het huis van Elokim; ik vertrouw tot in eeuwigheid op de goedheid van Elokim.
 11. Ik zal U voor altijd danken, want U hebt het gedaan; in aanwezigheid van uw vromen zal ik uw naam verwachten, want die is goed.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.