BSD

Psalm 50

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een Psalm van Asaf. El Elokim, Hashem spreekt en roept de aarde vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat.
 2. Uit Sion, de perfecte schoonheid, verschijnt Elokim in lichtglans.
 3. Onze Elokim komt en zwijgt niet, vuur verteert voor zijn aangezicht en rondom Hem stormt het geweldig.
 4. Hij roept tot de hemel, tot de hemel daarboven en tot de aarde om zijn volk te richten.
 5. Verzamel voor Mij mijn vromen, die met Mij het verbond sluiten met offers.
 6. De hemelen vertellen zijn gerechtigheid, want Elokim is rechter. sela
 7. Hoor mijn volk, IK zal spreken Israƫl en tegen je getuigen. Ik, Elokim, ben je Elokim.
 8. Niet om je offers berisp IK je; je brandoffers zijn altijd voor Mij.
 9. IK zal uit je huis geen stier nemen en uit je kooien geen bokken,
 10. want van Mij is al het gedierte in het woud, het vee op duizend bergen.
 11. IK ken alle vogels van het gebergte en het kruipend gedierte van het veld is van Mij.
 12. Wanneer IK honger had, zou IK het je niet zeggen, want van Mij is de wereld en haar volheid.
 13. Eet IK vlees van stieren en drink IK bloed van bokken?
 14. Offer dank aan Elokim en betaal de Allerhoogste je gelofte;
 15. en roep Mij aan in de dag van benauwdheid, IK zal je redden en jij zult Mij prijzen. sela
 16. Maar tot de goddelozen zegt Elokim: waarom verkondig je mijn wetten en neem je mijn verbond in je mond,
 17. hoewel je de tucht haat en mijn woorden achter je werpt?
 18. Wanneer je een dief ziet, loop je met hem mee, met overspelers is je deel.
 19. Je mond laat je in boosheid gaan en je tong pleegt bedrog;
 20. je zit en spreekt tegen je broer en je bezoedelt de zoon van je moeder.
 21. Dit doe je en IK zwijg; jij beeldt je in, dat IK ben als jij. IK zal je berispen en breng je het onder ogen.
 22. Begrijp dit toch, jij die Elokim vergeet, zodat IK niet verscheur en er geen redder is.
 23. Offer dank, eer Mij en baan de weg, IK zal hem de verlossing van Elokim laten zien.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.