BSD

Psalm 5

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Veel Psalmen beginnen met "voor de dirigent".
 1. Voor de dirigent, op de fluiten, een psalm van David.
 2. Luister naar mijn woorden Hashem; geef acht op mijn zuchten.
 3. Geef acht op mijn stem, die om hulp schreeuwt, mijn Koning en mijn Elokim, want tot U wil ik bidden.
 4. Hashem, hoor mijn stem in de morgen, in de morgen breng ik [mijn gebed] voor U en zie verwachtingsvol uit.
 5. Want U bent geen Elokim, die plezier heeft in goddeloosheid, het kwaad verblijft niet bij U.
 6. De verdwaasden zullen voor uw ogen niet bestaan, U haat alle werkers van ongerechtigheid.
 7. U roeit de leugensprekers uit, Hashem verafschuwt een man van bloed en bedrog.
 8. Maar ik zal, door uw overvloedige liefde, uw huis binnen gaan en ik zal, in vrees voor U, mij buigen in de richting van uw Heilige Tempel.
 9. Hashem leid mij in uw gerechtigheid ter wille van mijn vijanden, effen uw weg voor mij.
 10. Want in hun mond is niets oprecht, in hun binnenste is verderf, hun keel is een open graf en zij hebben een gladde tong.
 11. Verklaar hen schuldig Elokim, laat hen vallen door hun plannen, verstoot hen vanwege hun vele zonden, want zij zijn tegen U weerspannig.
 12. Laten allen zich verheugen, die toevlucht bij U zoeken, zij zullen eeuwig jubelen, want U beschermt hen en die uw naam liefhebben zullen zich in U verheugen.
 13. Want U zult de rechtvaardige zegenen, Hashem, en U kroont hem met welgevallen als met een schild.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.