BSD

Psalm 48

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
 1. Een lied, een psalm van de zonen van Korach.
 2. Groot is Hashem en zeer te prijzen, in de stad van onze Elokim, zijn heilige berg.
 3. De berg Sion, een lieflijke hoogte, een vreugde voor heel de aarde, aan de noordzijde van de stad van de grote koning.
 4. In haar paleizen is Elokim bekend als schuilplaats.
 5. Want zie koningen kwamen bijeen, zij trokken gezamenlijk op;
 6. zij zagen, ja zij waren verbaasd, zij waren ontzet en vluchtten weg.
 7. Beving greep hen daaraan, smart als van een die baart.
 8. Met een oostenwind verbrak U de schepen van Tarsis.
 9. Zoals wij gehoord hebben, zo zagen wij het in de stad van Hashem Tsevaot, in de stad van onze Elokim. Mag Elokim haar bevestigen tot in eeuwigheid. sela
 10. Elokim wij gedenken uw goedheid in het midden van uw tempel.
 11. Elokim zoals uw naam is, zo is uw lof tot het eind van de aarde; uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
 12. Verheug je berg Sion; juich dochter van Juda om der wille van uw gerichten.
 13. Ga rond Sion en trek er omheen, tel haar torens.
 14. Richt jullie hart op haar bolwerken, doorwandelt haar paleizen, zodat je het kunt vertellen aan het volgende geslacht.
 15. Want deze Elokim is onze Elokim voor eeuwig en altoos; Hij leidt ons voorbij de dood.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.