BSD

Psalm 47

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 8: Maskil is een onvertaalbaar woord.
 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach. Een psalm.
 2. Alle volken klapt in de handen, juicht voor Elokim met jubelende stem.
 3. Want Hashem, de allerhoogste is zeer te vrezen, een groot koning over heel de aarde.
 4. Hij onderwerpt volkeren onder ons en stammen onder onze voeten;
 5. Hij kiest ons erfdeel voor ons uit, de luister van Jacob, die Hij liefheeft. sela
 6. Elokim vaart omhoog met gejuich, Hashem met het geluid van de sjofar.
 7. Maak muziek voor Elokim, maak muziek, maak muziek voor onze koning, maak muziek!
 8. Want Elokim is koning van de hele aarde, maak muziek, maskil.
 9. Elokim regeert over de natiƫn, Elokim zit op zijn heilige troon.
 10. De edelen van de volkeren zijn verzameld, een volk van Abrahams Elokim. Want de schilden van de aarde zijn van Elokim; zeer verheven is Hij.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.