BSD

Psalm 46

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1: Alomot is een muziekinstrument.
 1. Voor de dirigent. Van de zonen van Korach, op alamot, een lied.
 2. Elokim is voor ons een schuilplaats en kracht, een helper in nood, zeer toegankelijk.
 3. Daarom zullen wij niet vrezen, wanneer de aarde beeft en de bergen in het hart van de zee├źn wankelen.
 4. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven in zijn woeden. sela
 5. Een rivier, haar stromen verheugen de stad van Elokim, de [meest] heilige van de woningen van de Allerhoogste.
 6. Elokim is in haar midden, zij zal niet wankelen; Elokim helpt haar bij het aanbreken van de morgen.
 7. Volkeren maakten rumoer, koninkrijken wankelden, Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt.
 8. Hashem Tsevaot is met ons, de Elokim van Jacob is een schuilplaats voor ons. sela
 9. Ga en zie de werken van Hashem, die verwoesting op aarde aanricht,
 10. die oorlogen doet ophouden tot het eind van de aarde, die de boog breekt, de speer stukslaat, strijdwagens met vuur verbrandt.
 11. Laat af en weet dat Ik Elokim ben; Ik ben verheven onder de volkeren, Ik ben verheven op de aarde.
 12. Hashem Tsevaot is met ons, de Elokim van Jacob is een schuilplaats voor ons. sela

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.