BSD

Psalm 45

     psalms
 • Elohim spreek uit Elokim is een gebruikelijke naam voor God in the Hebreeuwse Bijbel.
 • Hashem betekent letterlijk: "De Naam" en is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.
Vers 1: Shoshaniem kunnen leliën zijn maar ook andere bloemensoorten.
 1. Voor de dirigent, op de Shoshaniem, van de zonen van Korach, een maskil, een liefdeslied.
 2. Mijn hart is opgewonden door goede woorden, ik zeg: mijn werken zijn voor een koning en mijn tong is de pen van een bedreven schrijver.
 3. Jij bent de schoonste onder de mensenkinderen, lieflijkheid is uitgegoten over je lippen; daarom heeft Elokim je voor altijd gezegend.
 4. Omgord je zwaard aan de heup, jij held, je majesteit en je luister;
 5. je luister! Rijd voorspoedig uit, voor de zaak van waarheid en oprechte ootmoed, je rechterhand leert je geduchte daden:
 6. Je pijlen zijn scherp – volken vallen onder je – in het hart van de vijanden van de koning.
 7. Elokim uw troon is voor altijd en eeuwig, de scepter van oprechtheid is de scepter van uw koninkrijk.
 8. Jij houdt van gerechtigheid en haat het kwaad; daarom heeft Elokim, je Elokim, je gezalfd met olie van vreugde, boven je metgezellen;
 9. al je klederen zijn van mirre, aloë en kassia, uit ivoren paleizen verblijd je snarenspel;
 10. koningsdochters zijn onder je gasten; de koningin staat aan je rechterhand in goud van Ofir.
 11. Hoor dochter en zie en neig je oor en vergeet je volk en het huis van je vader,
 12. dan zal de koning zich in je schoonheid verlustigen, want hij is je heer; buig voor hem.
 13. Dan zoeken, dochter van Tyrus, de rijken van het volk met geschenken je gunst.
 14. Daarbinnen is de dochter van de koning één en al pracht, van goudbrokaat is haar kleed;
 15. in kleurrijke klederen wordt zij naar de koning geleid, jonkvrouwen in haar gevolg, haar vriendinnen, worden tot je gebracht;
 16. zij worden met vreugde en blijdschap binnengeleid en komen in het paleis van de koning.
 17. Op de plaats van je vaderen zullen je zonen staan, je zult ze tot vorsten stellen over het hele land.
 18. IK zal je naam gedenken van geslacht tot geslacht; opdat volkeren je voor altoos en immer zullen loven.

Malben - Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.